Specjalizacje

 • Prawo handlowe i prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Odpowiedzialność organów zarządu, odpowiedzialność członków zarządu i kierownictwa
 • Postępowanie sądowe

Przebieg kariery zawodowej

2007-2013 Uniwersytety w Münsterze (WWU) i Barcelonie (UB)
2014-2016Doktorat w Instytucie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego (WWU) oraz stypendium w ramach Programme in European Private International Law for Postgraduates (PEPP)
2015-2016Uzyskanie tytułu Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego jurGrad gGmbH
2016-2018Staż w kancelarii prawnej w Düsseldorfie
od 2019Radca prawny w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

 • Średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
 • Gminy / przedsiębiorstwa prawa publicznego
 • Organy przedstawicielskie i rady nadzorcze spółek

Publikacje (wybór)

 • Eigenschadenklauseln in der D&O-Versicherung [Klauzule o szkodach własnych w ubezpieczeniach odpowiedzialności członków zarządu i kierownictwa], opublikowane w r+s 2020, 425 i nast.
 • Zum „Wiederherstellen“ eines internationalen Gerichtsstands am Beispiel der Wohnsitzklage des Geschädigten aus Art. 13 EuGVVO [W kierunku „przywrócenia” międzynarodowej właściwości sądu na przykładzie zarzutu strony poszkodowanej o niewłaściwe określenie miejsca zamieszkania z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012], opublikowane w VersR 2017, 441 i nast.
 • Formale „Fallstricke“ bei der Vollmachterteilung in M&A-Transaktionen [„Pułapki” formalne w udzielaniu pełnomocnictw do zawierania transakcji fuzji i przejęć], opublikowane w ZIP 2016, 2300 i nast. (wraz z Ralfem Bergjanem)

Członkostwo

 • Verein zur Förderung der Forschungsstelle für Versicherungswesen – Universität Münster e.V.
 • Hendricks Anwaltsnetzwerk (szkody zarządcze (D&O) / szkody pracownicze (E&O) / odszkodowanie z tytułu naruszenia uzasadnionego zaufania)

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte