Specjalizacje

  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • Opodatkowanie spółek
  • Opodatkowanie osób fizycznych

Przebieg kariery zawodowej

1999-2003Studia ekonomiczne w Bonn
2004-2007Asystent biegłego rewidenta w mniejszej spółce biegłych rewidentów
2007Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2007-2023Biegły rewident i doradca podatkowy w BDO AG (Spółka biegłych rewidentów) Köln i Essen
2011 Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
Od 2023r. doradca podatkowy/ biegły rewident w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
  • Osoby fizyczne

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte