Zapobieganie wykroczeniom, dobrowolne ujawnienie przewinienia i wsparcie w procedurze karnoskarbowej

Wsparcie naszych klientów w zakresie naruszeń prawa podatkowego zyskało w ostatnich latach szczególne znaczenie w naszej praktyce.

Jedną z głównych przyczyn jest fakt, że liczba dochodzeń w tej dziedzinie znacznie wzrosła i są one inicjowane na coraz wcześniejszych etapach. Coraz więcej postępowań wszczynanych jest przeciwko przedstawicielom firm, organów samorządu, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji pożytku publicznego już w trakcie kontroli podatkowych – nawet przy stosunkowo niskich kwotach podatku. Dla zakwalifikowania czynu jako umyślnego nie ma przy tym znaczenia, czy z zaniżenia wymiaru podatku korzyść czerpią osoby postawione w stan oskarżenia, czy też osobiście sami podatnicy.

Jako radcy prawni i doradcy podatkowi posiadamy duże doświadczenie we wszystkich kwestiach w zakresie postępowania karnoskarbowego, jakie mogą być przedmiotem lub konsekwencją śledztwa w tej dziedzinie. W indywidualnych przypadkach współpracujemy również z doradcami podatkowymi z innych kancelarii prawnych, których klienci mają odpowiednie zapotrzebowanie na doradztwo.

Zakres świadczonych przez nas usług doradczych:

  • Kompleksowe wsparcie na etapie śledztwa w procedurze karnoskarbowej
  • Przygotowanie strategii obrony w przypadku postawienia w stan oskarżenia na gruncie prawa karnoskarbowego
  • Sporządzanie ekspertyz w zakresie zagadnień dotyczących prawa i postępowania karnoskarbowego
  • Przygotowywanie deklaracji uzupełniających zgodnie z § 153 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO)
  • Przygotowywanie „deklaracji dobrowolnego samoujawnienia”, pozwalających uniknąć kary w przypadku podejrzenia o celowe uchylanie się od płacenia podatków lub zaniżanie ich wymiaru
  • Negocjowanie zapisów dotyczących stanu faktycznego w toczących się postępowaniach karnych dotyczących nadużyć podatkowych

Jeżeli osiągnięcie porozumienia z organami podatkowymi i ścigania okaże się niemożliwe, a przed sądem karnym zostanie wszczęte postępowanie zasadnicze, ściśle współpracujemy z radcami prawnymi wyspecjalizowanymi w zakresie obrony w sprawach karnych.

Niezależnie od tego, czy konkretny proces dochodzeniowy zostanie wszczęty, czy też nie, należy z wyprzedzeniem zapobiegać możliwości popełnienia czynu podlegającego karze. Dlatego świadczymy też usługi w zakresie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania rozliczaniem zobowiązań podatkowych (tax compliance), który pozwoli na ich należyte wypełnianie i dokumentowanie.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte