• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Nasza specjalizacja – doradztwo dla podmiotów prawa publicznego

W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie wzrosła liczba naszych klientów z sektora publicznego. Należy do nich od wielu lat m.in. wiele gmin z Nadrenii Północnej-Westfalii. Nasza kancelaria nie tylko odpowiada na ich pytania dotyczące gminnych spółek prawa handlowego, ale także zajmuje się sporami dotyczącymi konstytucji gmin czy landów.
Pracujemy również intensywnie na rzecz rządów i innych instytucji na poziomie landu; należą do nich w szczególności organy nadzoru. Oprócz usług doradczych dla sektora publicznego, kolejny istotny element naszej działalności stanowi nadzór nad przebiegiem projektów. Dotyczy to głównie zagadnień takich, jak lokalizacja zakładów produkcyjnych i przemysłowych czy sklepów wielkopowierzchniowych.

Zakres świadczonych usług doradczych w zakresie prawa publicznego:

 • Konstytucje gmin, gminne spółki prawa handlowego
 • Prawo państwowe i konstytucyjne
 • Prawo finansowania gmin
 • Prawo dotyczące opłat komunalnych
 • Prawo budowlane i planowania przestrzennego, w szczególności w zakresie lokalizacji wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych
 • Wywłaszczenia
 • Ochrona zabytków
 • Ochrona przyrody
 • Audyty prawne w zakresie niegospodarności, korupcji i defraudacji
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte