Nasza specjalizacja – doradztwo dla podmiotów prawa publicznego

W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie wzrosła liczba naszych klientów z sektora publicznego. Należy do nich od wielu lat m.in. wiele gmin z Nadrenii Północnej-Westfalii. Nasza kancelaria nie tylko odpowiada na ich pytania dotyczące gminnych spółek prawa handlowego, ale także zajmuje się sporami dotyczącymi konstytucji gmin czy landów.
Pracujemy również intensywnie na rzecz rządów i innych instytucji na poziomie landu; należą do nich w szczególności organy nadzoru. Oprócz usług doradczych dla sektora publicznego, kolejny istotny element naszej działalności stanowi nadzór nad przebiegiem projektów. Dotyczy to głównie zagadnień takich, jak lokalizacja zakładów produkcyjnych i przemysłowych czy sklepów wielkopowierzchniowych.

Zakres świadczonych usług doradczych w zakresie prawa publicznego:

  • Konstytucje gmin, gminne spółki prawa handlowego
  • Prawo państwowe i konstytucyjne
  • Prawo finansowania gmin
  • Prawo dotyczące opłat komunalnych
  • Prawo budowlane i planowania przestrzennego, w szczególności w zakresie lokalizacji wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych
  • Wywłaszczenia
  • Ochrona zabytków
  • Ochrona przyrody
  • Audyty prawne w zakresie niegospodarności, korupcji i defraudacji
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte