• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Wszechstronna wiedza prawna dotycząca struktur medycznych

Zapraszamy podmioty działające na rynku opieki zdrowotnej do korzystania z naszego doradztwa prawnego. Szczególnie dobrze znamy problematykę tworzenia tego rodzaju podmiotów. Wspieramy klientów w kwestiach dotyczących zakładania specjalistycznych centrów opieki medycznej, wspólnych praktyk lekarskich, zatrudniania lekarzy kontraktowych w niepełnym wymiarze godzin, międzysektorowych i zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej oraz innych umów zawieranych bezpośrednio z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze w następujących obszarach ochrony zdrowia:

 • Prawo regulujące działalność szpitali
 • Rozwój struktur opieki ambulatoryjnej/szpitalnej, w szczególności centrów medycznych
 • Prawo dotyczące lekarzy kontraktowych
 • Prawo dotyczące wykonywania zawodu lekarza
 • Prawo regulujące współpracę między lekarzami
 • Prawo farmaceutyczne

W dziedzinie regulacji prawnej systemu opieki zdrowotnej współpracujemy z Bredehorst Clinic Medical Management GmbH.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte