Wszechstronna wiedza prawna dotycząca struktur medycznych

Zapraszamy podmioty działające na rynku opieki zdrowotnej do korzystania z naszego doradztwa prawnego. Szczególnie dobrze znamy problematykę tworzenia tego rodzaju podmiotów. Wspieramy klientów w kwestiach dotyczących zakładania specjalistycznych centrów opieki medycznej, wspólnych praktyk lekarskich, zatrudniania lekarzy kontraktowych w niepełnym wymiarze godzin, międzysektorowych i zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej oraz innych umów zawieranych bezpośrednio z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie doradcze w następujących obszarach ochrony zdrowia:

  • Prawo regulujące działalność szpitali
  • Rozwój struktur opieki ambulatoryjnej/szpitalnej, w szczególności centrów medycznych
  • Prawo dotyczące lekarzy kontraktowych
  • Prawo dotyczące wykonywania zawodu lekarza
  • Prawo regulujące współpracę między lekarzami
  • Prawo farmaceutyczne

W dziedzinie regulacji prawnej systemu opieki zdrowotnej współpracujemy z Bredehorst Clinic Medical Management GmbH.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte