Wyjaśniamy wątpliwości inwestorów

Jedną z naszych podstawowych kompetencji jest szeroko rozumiane prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego. Reprezentujemy konsumentów, przedsiębiorców i inwestorów w kontaktach z bankami, kasami oszczędnościowymi, podmiotami zarządzającymi aktywami i doradcami inwestycyjnymi. Wspieramy klientów zarówno na etapie nawiązywania relacji biznesowych – na przykład przy zaciąganiu kredytu czy finalizowaniu inwestycji kapitałowej – jak i w weryfikacji relacji istniejących, np. pod kątem nienależnie pobranych opłat, błędów doradztwa czy w sytuacji cofnięcia kredytu. Często analizujemy nie tylko konkretne aspekty, ale – we współpracy z ekspertami kredytowymi – całokształt danej relacji. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w sądzie, jak i poza nim. W razie potrzeby łączymy siły z wewnętrznym działem doradztwa podatkowego i audytu.

Przykładowe zagadnienia, w których się specjalizujemy

 • Unieważnienie kredytów konsumenckich
 • Weryfikacja podstawy naliczenia opłaty za przedterminową spłatę
 • Zwrot opłat (obsługa, prowadzenie rachunku, opłaty z tytułu ograniczenia wysokości odsetek itp.) w przypadku kredytów konsumenckich i korporacyjnych
 • Błędne naliczanie odsetek dla kredytów o zmiennej stopie procentowej
 • Wypowiedzenie przez klienta lub bank umowy kredytu i umowy zawartej z budowlaną kasą oszczędnościową
 • Nadużycia w zakresie kart płatniczych i kredytowych
 • Błędy w systemach bankowości internetowej
 • Weryfikacja usług doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego, świadczonych przez inne podmioty
 • Niskowartościowe nieruchomości
 • Fundusze okrętowe, fundusze nieruchomości, fundusze medialne, fundusze filmowe itp
 • Zasady odpowiedzialności za informacje zawarte w prospekcie emisyjnym
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte