Obszar specjalizacji w ramach audytu sprawozdań finansowych

Do naszych klientów należy wiele podmiotów świadczących usługi finansowe. Audyty w tym obszarze to jedna z naszych specjalizacji. Obsługujemy w szczególności podmioty świadczące usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych, a także doradców inwestycyjnych i firmy leasingowe. Do naszych zadań w tym obszarze należy badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckim kodeksem spółek handlowych (HGB) / ustawą o działalności kredytowej (KWG) i rozporządzeniem w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez instytucje kredytowe (RechKredV).

Ponadto prowadzimy badania działalności związanej z usługami w zakresie papierów wartościowych zgodnie z § 89 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG). Posiadamy w tym zakresie pogłębioną wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie zgromadzone w toku wielu lat działalności.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte