Ustalenie wartości przedsiębiorstwa dla dowolnych celów

W wielu przypadkach, w tym w związku z transakcjami przeniesienia własności przedsiębiorstwa, wymagane jest przygotowanie jego profesjonalnej wyceny przez rzeczoznawcę. Zadania tego podejmujemy się w oparciu o wszechstronne przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne. W ten sposób jesteśmy w stanie rzetelnie i w możliwy do zweryfikowania sposób ustalić wartość dowolnego przedsiębiorstwa.

Naszym klientom oferujemy wsparcie doradcze we wszystkich kwestiach związanych z wyceną. Punktem wyjścia są w tym zakresie wymagania podatkowe i związane z prowadzeniem księgowości. W oparciu o nie przygotowujemy indywidualne propozycje rozwiązań dla naszych zleceniodawców. Jako przykład możemy tu wskazać tzw. fairness opinion, czyli niezależną opinię na temat tego, czy cena zakupu firmy mieści się w przedziale wartości godziwej.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte