Rzetelny partner dla gmin i instytucji sektora publicznego

Opodatkowanie podmiotów sektora publicznego stanowi specjalny obszar prawa podatkowego. Dysponujemy niezbędną wiedzę w tym zakresie. Z usług naszej kancelarii korzystają samorządy terytorialne i ich jednostki budżetowe, instytucje publiczno-prawne, fundacje i przedsiębiorstwa komunalne prawa prywatnego. Nasza oferta obejmuje działania takie jak:

  • kwalifikacja i określenie wielkości zakładów prowadzących działalność jako osoby prawne prawa publicznego (niem. Betriebe gewerblicher Art)
  • doradztwo organizacyjne, w tym rozpoznawanie działalności o charakterze trwale deficytowym i ustalanie powiązań podatkowych, systematycznie połączone z uzyskiwaniem wiążących informacji
  • ustalanie wpływu prowadzonej działalności na wymiar podatku VAT, w szczególności w kontekście § 2b niemieckiej ustawy o podatku VAT (UStG)
  • obsługa kwestii związanych z opodatkowaniem dotacji
  • opracowanie ekspertyz w kwestiach dotyczących opodatkowania organizacji sektora publicznego, wsparcie podczas kontroli podatkowych, uzyskiwanie wiążących informacji

Oczywiście wspieramy klientów również w bieżących sprawach, takich jak zeznania podatkowe, roczne sprawozdania finansowe i prowadzenie księgowości.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte