Kompleksowe doradztwo we wszystkich obszarach kompetencji

Dziedzina nabycia i zbycia przedsiębiorstw (fuzje, przejęcia) stanowi syntezę czterech obszarów naszej działalności: audytu oraz doradztwa podatkowego, prawnego i zarządczego.

Po pierwsze, klasyczną domeną audytu jest wycena przedsiębiorstw i badanie due diligence poddające analizie kondycję finansową spółki, której nabyciem zainteresowany jest nasz klient.

Z kolei specjaliści ds. doradztwa menedżerskiego skupiają uwagę na kwestiach związanych z organizacją i zarządem, takich jak efekty synergii możliwe do uzyskania w przypadku podjęcia decyzji o zakupie.

Transakcje sprzedaży i nabycia spółek są ponadto niezwykle złożone pod względem podatkowym. Również w tym zakresie przeprowadzamy badania due diligence.

Wreszcie dział prawny odgrywa wiodącą rolę we wszystkich prowadzonych negocjacjach i redagowaniu umów, m.in. poprzez wykonanie badania stanu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence).

Dostrzegać szanse, identyfikować zagrożenia

Ponieważ specjalizujemy się we wszystkich czterech wymienionych obszarach, nasza kancelaria zapewnia klientom kompleksowe doradztwo w zakresie zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstw i ich części. Obejmuje to m. in. przeprowadzanie tzw. audytów due diligence pod względem finansowym w celu określenia szans i zagrożeń związanych z przeniesieniem własności firmy, a tym samym oceny ich potencjalnych konsekwencji dla naszego klienta.

Już na etapie rozważania decyzji o nabyciu dokonujemy wstępnej analizy, by na możliwie wczesnym etapie zidentyfikować czynniki ewentualnie uniemożliwiające zawarcie umowy. Następnie zestawiamy wizje rozwoju firmy realizowane przez dotychczasowych właścicieli z koncepcjami potencjalnego nabywcy. Pozwala to na uzyskanie wiarygodnych danych na potrzeby modeli planowania, finansowania i wyceny.

Zainteresowani zakupem oczekują otrzymania dużej ilości poufnych informacji o nabywanym przedsiębiorstwie. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu w związku z przeprowadzeniem innych badań due diligence, możemy stosunkowo wcześnie ocenić zakres wymaganych danych. Jako podmiot stale wspierający przedsiębiorstwo, niejednokrotnie jesteśmy w posiadaniu odpowiednich informacji lub możemy je szybko i dyskretnie zdobyć w ramach ogólnych działań doradczych bądź audytorskich. Oczywiście możemy udostępnić je również naszym klientom za pomocą profesjonalnych – wirtualnych bądź fizycznych – pomieszczeń danych.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte