Przejrzystość sprzyja rozwojowi

Jak będzie przebiegać rozwój firmy w przyszłości? Przejrzysty ogląd jest szczególnie potrzebny udziałowcom i inwestorom do skutecznego odejmowania decyzji. W tym obszarze z pomocą przychodzą im nasze profesjonalne usługi planowania biznesowego.

Oferujemy klientom wsparcie w planowaniu i realizacji tego rodzaju działań. Dokonujemy systematycznego porównania stanu prognozowanego z istniejącym, by zweryfikować adekwatność podjętego planu, a w razie konieczności zalecić jego skorygowanie. Oczywiście wspieramy klientów także w komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, np. podczas omawiania wyników realizacji planu z kredytodawcami.

Nawet jeśli Państwa firma posiada już kompleksowy system planowania korporacyjnego, warto przyjrzeć się możliwościom jego modyfikacji – na przykład, jeśli rynek lub branża podlegają istotnym zmianom lub w sytuacji, gdy nie udało się osiągnąć postawionych celów. W tym zakresie pomagamy naszym klientom poprzez badanie wiarygodności i prawidłowości danych finansowych oraz podjętych środków, a także poprzez integrację koncepcji biznesowej.

Dla firm znajdujących się w impasie, warunkiem wyjścia z trudnej sytuacji jest często wdrożenie zrównoważonego i możliwego do zrealizowania planu naprawczego. Wówczas wspieramy klientów, proponując przejrzystą i ustrukturyzowaną ścieżkę przywracania stabilności finansowej i wzmacniania zaufania różnych zainteresowanych stron. Sposobem na przezwyciężenie kryzysu może być np. przygotowanie niezależnej koncepcji restrukturyzacji lub ekspertyzy.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte