Nota prawna

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Biegli rewidenci – doradcy podatkowi – radcy prawni
Poststraße 1-3 – 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 0
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: info@gamapa.de
Internet: www.gamapa.de
Siedziba: Düsseldorf
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Essen, nr w Rejestrze Spółek 2965

Numer VAT: DE 119 197 503

Partnerzy zarządzający
(każdy uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki):

Kersten M. Winter
Bernd Rühland
Roland Moskat
Claudia Stork
Norbert Pull
Thomas Kozik
Michael Baum
Axel Kleinschmidt
Dr. Jörg Wacker
Dr. Lutz Starek
Dr. Jochen Kissling
Dirk am Brunnen

Inspektor ochrony danych osobowych:
Dr. Imke Aulbert
aulbert@gamapa.de

Tytuły zawodowe specjalistów pracujących w naszej firmie i regulaminy zawodowe, jakim podlegają:

Partnerzy i pracownicy kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner noszą ustawowe tytuły zawodowe radcy prawnego, doradcy podatkowego i/lub biegłego rewidenta, nadane w Republice Federalnej Niemiec.

Berufsrechtliche RegelunPrzedstawiciele poszczególnych profesji podlegają następującym regulaminom zawodowym:

Radcy prawni

Federalne rozporządzenie o zawodach prawniczych (BRAO)
Kodeks postępowania zawodowego radców prawnych (BORA)
Przepisy dotyczące wyspecjalizowanych radców prawnych (FAO)
Zasady zawodowe zawarte w ustawie o wynagrodzeniu radców prawnych we Wspólnocie Europejskiej (RVG)

Doradcy podatkowi

Ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG)
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o doradztwie podatkowym (DVStB)
Kodeks postępowania zawodowego doradców podatkowych (BOStB)
Rozporządzenie w sprawie opłat za usługi doradztwa podatkowego (StBGebV)

Biegli rewidenci

Ustawa o kodeksie postępowania zawodowego biegłych rewidentów (WPO)
Regulamin przeprowadzania audytu (PrüfO)
Rozporządzenie w sprawie wzoru pieczęci biegłych rewidentów itp. (Siegel-VO)
Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej biegłych rewidentów itp. (BHV)
Wytyczne Izby Biegłych Rewidentów w zakresie praktyki zawodowej biegłych rewidentów i zaprzysiężonych audytorów

Powyższe regulaminy są stale dostępne do wglądu w odnośnych izbach zawodowych:

Federalna Izba Radców Prawnych, Littenstraße 9, 10179 Berlin
www.brak.de

Izba Radców Prawnych w Düsseldorfie, Scheibenstraße 17, 40479 Düsseldorf
www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Federalna Izba Doradców Podatkowych, Neue Promenade 4, 10178 Berlin
www.bstbk.de

Izba Doradców Podatkowych w Düsseldorfie (KdöR), Uhlandstr. 11, 40237 Düsseldorf
www.stbk-duesseldorf.de

Izba Biegłych Rewidentów, Rauchstraße 26, 10787 Berlin
www.wpk.de

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej:

Kancelaria zawarła umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej z towarzystwem HDI Gerling Firmen und Privat Vers. AG w Kolonii. Ochrona ubezpieczeniowa spełnia wymogi § 51 federalnego rozporządzenia o zawodach prawniczych (BRAO), § 67 ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG), §§ 51 i nast. rozporządzenia wykonawczego do ustawy o doradztwie podatkowym, wykonywaniu pełnomocnictwa podatkowego i firmach świadczących usługi doradztwa podatkowego (DVStB), § 54 ustawy o kodeksie postępowania zawodowego biegłych rewidentów (WPO) w związku z rozporządzeniem w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej biegłych rewidentów i zaprzysiężonych audytorów (WPBHV).

Unijna platforma pozasądowego rozwiązywania sporów online:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Biuro ds. rozstrzygania sporów dla przedstawicieli zawodów prawniczych:

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
Neue Grünstraße 17
D-10179 Berlin
Telefon: +49(0)30/2844417-0
Telefaks: +49(0)30/2844417-12
E-Mail: schlichtungsstelle@schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de
Internet: https://www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de /

Informujemy, że kancelaria nie bierze ani nie jest zobowiązana do udziału w żadnym postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażu konsumenckiego.

Projektowanie strony internetowej i programowanie:
MABENY Kommunikation & Design GmbH & Co. KG
www.mabeny.de

Prawa autorskie do zdjęć:
Zdjęcia profilowe
Dipl.-Des. Hardy Welsch
hardywelsch 
http://www.hardy-welsch.de

Pozostałe zdjęcia
Markus Luigs
Büro Luigs
www.bueroluigs.de

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte