Od intercyzy po spory

Często wartym rozważenia – a w przypadku większości przedsiębiorców niezbędnym – rozwiązaniem jest zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej. W wielu przypadkach przyszli małżonkowie są do tego wręcz zobowiązani na mocy umowy spółki. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia majątku lub udziałów w firmie w razie rozwodu. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszej prawniczki specjalizującej się w prawie rodzinnym jesteśmy w stanie przygotować indywidualne rozwiązania, dostosowując je dokładnie do oczekiwań klientów.

W przypadku rozstania gwarantujemy szybkie i rozsądne pod względem finansowym załatwienie formalności i wszystkich wymagających uregulowania kwestii dotyczących podziału wspólnoty majątkowej, wyrównania dorobków, spełnienia obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami pozostającymi w separacji i już rozwiedzionymi, świadczeń alimentacyjnych na dzieci, prawa do opieki nad dzieckiem oraz prawa do kontaktu z nim. Naszym celem jest opracowanie kompleksowej koncepcji całego procesu i, jeżeli to konieczne, dokonanie wyceny przedsiębiorstwa lub nieruchomości przez naszych specjalistów.

Ułatwiamy stronom wypracowanie merytorycznego porozumienia w sprawie skutków separacji lub rozwodu. Pozwoli to uniknąć przedłużających się sporów na kolejnych etapach. Jeżeli mimo nie uda się uniknąć konfliktu, odpowiadamy za dochodzenie roszczeń przez naszych klientów na drodze sądowej w Düsseldorfie oraz reprezentujemy ich przed wszystkim niemieckimi sądami rejonowymi i wyższymi sądami krajowymi.

Oprócz typowych spraw rozwodowych, zajmujemy się również wszystkimi obszarami prawa rodzinnego, takimi jak m. in. dochodzenie lub obrona roszczeń alimentacyjnych wysuniętych przez matkę dziecka niepozostającą w związku małżeńskim z jego ojcem, wnioski o zmianę postanowień wydanych w sprawach rodzinnych, utrata i wygaśnięcie zobowiązań alimentacyjnych lub żądanie zwrotu środków finansowych przekazanych przez teściów zięciowi lub synowej.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte