Wąskie dziedziny prawa wymagają specjalistycznej wiedzy

Od zagadnień prawa regulującego działalność pożytku publicznego do optymalizacji strategii i rozwiązań podatkowych: od wielu dziesięcioleci obsługujemy organizacje pożytku publicznego. Dziś jesteśmy jedną z wiodących w kraju firm doradczych w tej dziedzinie i oferujemy:

  • doradztwo w zakresie zakładania tego rodzaju organizacji (stowarzyszenia, fundacje prywatne i publiczne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz wsparcie ich bieżącej działalności
  • sporządzanie ekspertyz w kwestiach dotyczących przepisów regulujących działalność pożytku publicznego
  • doradztwo podatkowe w zakresie sporządzania statutów i umów spółki w celu uzyskania lub utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego
  • doradztwo organizacyjne w celu rozróżnienia organizacji pożytku publicznego (uprzywilejowanych pod względem podatkowym – niem. Zweckbetriebe) oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą (podlegających opodatkowaniu – niem. wirtschaftliche Geschäftsbetriebe) włącznie z wyodrębnieniem tych ostatnich w ramach kategorii spółek kapitałowych
  • doradztwo w przypadku wątpliwości dotyczących terminowego wykorzystania środków i dopuszczalnych rezerw
  • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie darowizn i sponsoringu

Fundacje i organizacje pożytku publicznego

Jako doświadczeni doradcy posiadający niezbędną wiedzę z zakresu prawa fundacyjnego pomagamy naszym klientom w formalnościach dotyczących założenia fundacji, a także w kwestiach prawnych i podatkowych, jak np. utrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego, zarządzanie funduszem powierniczym, prowadzenie fundacji publicznej czy też dobrowolne wsparcie finansowe fundacji.

Działalność fundacji skupia się wokół najróżniejszych obszarów; często dotyczy sztuk wizualnych. Fundacje rodzinne mogą też stanowić dla przedsiębiorstw szansę na optymalne uregulowanie kwestii dziedziczenia pod względem podatkowym (słowo kluczowe: fundacja podwójna – niem. Doppelstiftung).

W niektórych przypadkach – z uwagi na znaczenie danej fundacji (np. „Schloss und Park Benrath” w Düsseldorfie) – co roku przeprowadzamy audyt jej sprawozdania finansowego.

Wiele fundacji stale korzysta z usług naszej kancelarii, dotyczy to również usług w zakresie zarządzania.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte