Usługi doradcze na potrzeby zawierania transakcji na rynku nieruchomości

Oddajemy naszą wiedzę do dyspozycji zarówno inwestorów prywatnym, jak i działających na skalę międzynarodową funduszy nieruchomości.

Odpowiadając na pytania dotyczące prawa nieruchomości, oferujemy zarazem interdyscyplinarne doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego i podatkowego.

Jesteśmy obecni na etapie nabywania i sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstw obrotu nieruchomościami, począwszy od dogłębnej oceny prawnej i podatkowej nieruchomości (due diligence), poprzez przygotowanie i negocjowanie warunków umowy kupna, aż po jej realizację. Przy zakupie nieruchomości wynajmowanej w celach komercyjnych decydujące znaczenie dla ustalenia jej wartości ma długoterminowa umowa najmu z podmiotem o pozytywnie zweryfikowanej zdolności kredytowej. Kwestie te należy dokładnie sprawdzić w ramach analizy due diligence nabywcy.

Umiemy zaproponować rozwiązania zoptymalizowane pod względem zarówno podatku od sprzedaży, jak i podatku od przeniesienia własności. Nasi radcy prawni i doradcy podatkowi dysponują wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu transakcji dotyczących kompleksowe nieruchomości o dużej skali:

  • Prowadzenie transakcji aż po ostateczną finalizację sprzedaży
  • Proponowanie form nabycia optymalnych pod względem podatkowym
  • Restrukturyzacja portfeli nieruchomości
  • Doradztwo podatkowe i prawne dotyczące ustanowienia G-REIT (niemieckie fundusze inwestycyjne w dziedzinie nieruchomości) i Vor-REIT (niemieckie fundusze inwestycyjne dotyczące nieruchomości, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek kapitałowy); w szczególności struktura prawna i podatkowa w zakresie przenoszenia własności do REIT
  • Prowadzenie sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF
  • Opracowanie koncepcji i przygotowanie sprawozdań finansowych wymaganych do wejścia przedsiębiorstwa na giełdę (sprawozdania skonsolidowane i śródroczne, łączne sprawozdania finansowe, informacje finansowe pro forma)

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte