Większa przejrzystość i efektywność – mniejsze ryzyko odpowiedzialności osobistej

Zagadnienie tax compliance (czyli przestrzegania przepisów podatkowych) dotyczy firm każdej wielkości i ze wszystkich branż, a także fundacji i organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach zyskał on również na znaczeniu w przypadku samorządów lokalnych i przedsiębiorstw komunalnych.

Ma to związek z zarządzeniem wydanym przez niemieckie władze podatkowe. W rezultacie, system zgodności z przepisami podatkowymi może zmniejszyć ryzyko pociągnięcia winowajcy do odpowiedzialności karnej i/lub osobistej za nieumyślne nieprawidłowe odprowadzenie należnego podatku. Wymaga to ustrukturyzowanego i przede wszystkim udokumentowanego procesu, który pozwoli w możliwy do zweryfikowania sposób zapewnić przestrzeganie zobowiązań podatkowych.

System „szyty na miarę”

Skutecznie wspomagamy naszych klientów, oferując im interdyscyplinarne doradztwo. Nasi specjaliści z dziedziny prawa, doradztwa podatkowego i audytu ściśle współpracują w celu przygotowania „szytego na miarę” systemu zgodności z przepisami podatkowymi. Zaleta: opracowane rozwiązanie będzie spełniać indywidualne potrzeby klienta i mieścić się w racjonalnie zakreślonych granicach pod względem organizacyjnym i kosztowym.

Zaczynamy od inwentaryzacji stanu wyjściowego, w ramach której w pierwszej kolejności identyfikujemy i dokumentujemy istniejące procesy. W kolejnym kroku, w razie potrzeby, definiujemy nowe procesy wspólnie z klientem. Nie jest to więc kwestia powołania rozbudowanego tworu administracyjnego. Chodzi raczej o optymalne wykorzystanie istniejących struktur i – w razie potrzeby – doskonalenie ich. Przede wszystkim dzięki wieloletniej, stałej bazie klientów korzystających z naszych usług doradczych, posiadamy szczegółową znajomość procesów wewnętrznych w firmach.

Jako radcy prawni i doradcy podatkowi posiadamy ponadto duże doświadczenie we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem karnoskarbowym, które stanowią „jądro” każdego systemu zarządzania tax compliance. To pozwala nam wspierać klientów w przestrzeganiu i wypełnianiu zobowiązań podatkowych.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte