Optymalna realizacja Twojej koncepcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych

Każdy klient uzyskuje indywidualne wsparcie dostosowane do jego potrzeb i świadczone w oparciu o nasze bogate doświadczenie branżowe. W ten sposób nasze usługi doradztwa podatkowego pozwalają Tobie i Twojej firmie osiągnąć największe możliwe korzyści. Naszym celem jest wspólne zdefiniowanie zakresu zadania oraz opracowanie propozycji i rozwiązań dostosowanych do konkretnych sytuacji. W celu osiągnięcia postawionych celów, pomagamy klientom od strony praktycznej, przekazując katalogi działań i odpowiednio przygotowane dokumenty.

To samo dotyczy sporządzania deklaracji i bilansów podatkowych. Wspieramy klientów podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne oraz reprezentujemy ich przed organami finansowymi w postępowaniach zarówno sądowych, jak i pozasądowych.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte