Od opracowywania prognoz po system kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorcom i innym interesariuszom, w przypadku których wymagany jest poziom bezpieczeństwa znacznie wykraczający poza klasyczny audyt sprawozdania rocznego, oferujemy nasze powiązane usługi doradcze. Należy do nich np. opracowanie prognoz, controlling finansowy oraz prowadzenie systemu kontroli wewnętrznej przekraczającego standardowy zakres kontroli sprawozdawczości finansowej.

Jako podmiot odpowiedzialny za audyt posiadamy duży zasób wiedzy o przedsiębiorstwach naszych klientów, co pozwala nam zapewnić im wyższy poziom efektywności i bezpieczeństwa. Pomaga nam w tym nie tylko zgrany zespół, lecz także duże zaangażowanie poszczególnych jego członków. Dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej możemy świadczyć takie usługi również na rzecz przedsiębiorstw, których sprawozdania finansowe nie były przez nas badane.

Ostatecznym kryterium wyznaczającym zakres powierzonego nam zadania są potrzeby naszych klientów. Dlatego konkretne usługi dopasowujemy zawsze do indywidualnych wymagań zleceniodawcy. Wspólnie z klientem definiujemy przedmiot badania, ukierunkowane działania zmierzające do jego realizacji oraz adekwatną formę raportowania.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte