Dziedzina prawa o szczególnym charakterze

„Co będzie, kiedy mnie zabraknie?” Kwestie dziedziczenia mają ogromną, wręcz egzystencjalną, wagę dla przedsiębiorców. Zależy im przede wszystkim na zabezpieczeniu majątku i firmy. Dla klientów, którzy chcą z wyprzedzeniem zadbać o te sprawy, opracowujemy rozwiązania elastyczne i zoptymalizowane pod względem podatkowym. W ten sposób wspieramy ich i ich spadkobierców często w perspektywie długofalowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany zachodzące w ich życiu osobistym i w sytuacji przedsiębiorstwa. Doradztwo prawne ściśle wiąże się w tym zakresie z doradztwem podatkowym.

Obszary specjalizacji w dziedzinie prawa spadkowego:

  • Pełnomocnictwa prewencyjne i inne prywatne dokumenty dotyczące opieki
  • Planowanie realizacji przekazania majątku i przedsiębiorstwa
  • Sporządzanie testamentów właścicieli przedsiębiorstw i umów spadkowych; weryfikacja intercyz
  • Pełnienie roli wykonawcy testamentu
  • Ugody w przypadku sporów o spadek
  • Dochodzenie roszczeń spadkowych na drodze sądowej
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte