Specjalizacje

 • Doradztwo podatkowe dla przedsiebiorstw z branży ubezpieczeniowej (w tym wsparcie podczas kontroli zewnętrznych oraz reprezentacja w postępowaniach spornych)
 • Doradztwo w zakresie podatku od ubezpieczeń (również od ubezpieczających)
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT dla przedsiębiorstw z sektora finansowego – Strukturyzacja podatkowa inwestycji w nieruchomości

Przebieg kariery zawodowej

1998-2001Wyższa szkoła Nauk Stosowanych/Finanse Kraju Związkowego
w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), Nordkirchen
2001-2011Praca w służbie cywilnej/administracji publicznej w zakresie administracji finansów w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW)
2002-2006Studia prawnicze na Uniwersytecie/Köln
2008-2010Staż w Wiesbaden wraz z pracą w firmie Wielkiej Czwórki (BIG4) i w Sądzie Skarbowym/ Köln
2011-2021Radca prawny (od 2013r. doradca podatkowy) w grupie doradców „axis Rechtsanwälte GmbH“ /Köln
2013Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2014Uzyskanie uprawnień radcy prawnego ds. prawa podatkowego
2021-2022Radca prawny i doradca podatkowy w spółce biegłych rewidentów „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ w sektorze usług ubezpieczeń finansowych
Od 2022Radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Dr.  Ganteführer, Marquardt & Partner/Düsseldorf

Obsługiwane branże

 • Branża ubezpieczeniowa (ubezpieczenia od szkód i ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne, środki zabezpieczające związane z wydatkami na ubezpieczenie, pośrednicy ubezpieczeniowi)

Publikacje

 • Voß/Medert, Komentarz do Ustawy o podatku od ubezpieczeń, 3-gie wydanie (2023), Wydawnictwo Gospodarka Ubezpieczeń
 • Diehl, Podręcznik Prawo przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, 1-sze wydanie 2020, § 34 Podatek od ubezpieczenia/podatek VAT, Wydawnictwo Beck
 • Voß, Niemieckie Prawo Podatkowe 2021, 377, Zmiany prawa podatku od ubezpieczeń poprzez ustawę o modernizacji prawa podatkowego w zakresie ubezpieczeń
 • Medert/Voß, Niemieckie Prawo Podatkowe 2018, 1973, Niejasność dotycząca przedmiotu opodatkowania w § 1 ust. 2 Ustawa o podatku od ubezpieczeń
 • Medert/Voß, DStR 2017, 1368, Umowy ubezpieczenia grupowego: Czy dodatkowa opłata od sprzedaży zwiększa podstawę wymiaru podatku od ubezpieczeń? – komentarz do wyroku Federalnego Trybunału Finansowego z dnia 7 grudnia 2016 roku – II R 1/15
   GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte