• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Specjalizacje

 • Zgodność z przepisami podatkowymi
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Prawo podatkowe grup kapitałowych
 • Wdrażanie systemów zarządzania rozliczaniem zobowiązań podatkowych (tax compliance)

Przebieg kariery zawodowej

2004-2010Uniwersytet w Düsseldorfie i Halmstad, Szwecja
2014Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2010-2015Doradca podatkowy (do 2014 asystent ds. podatkowych) w BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Essen
2017Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego specjalizującego się w międzynarodowym prawie podatkowym
2015-2018Doradca podatkowy w firmie audytorskiej Ernst & Young GmbH, Düsseldorf
od 2018Doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
 • Notowane spółki z różnych branż
 • Handel
 • Obróbka stali i metali
 • Chemia i biotechnologia
 • Gminy / przedsiębiorstwa sektora publicznego

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte