Specjalizacje

  • Badanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (niemiecki kodeks handlowy (HGB) / MSSF)
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Audyty specjalne (wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy w sprawie reorganizacji)
  • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania

Przebieg kariery zawodowej

1996-1998 Praktyka zawodowa na stanowisku urzędnika bankowego w Stadtsparkasse Mönchengladbach 
1998-2002Studia w dziedzinie zarządzania w Münsterze
2002-2004Rewident bankowy w DGR Deutsche-Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH w Bonn
2007Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2010 Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
2005-2014Biegły rewident (do 2010 rewident) w dziale usług finansowych KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie
od 2014Partner w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt und Partner

Obsługiwane branże

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
  • Sektor finansowy (dostawcy usług finansowych, instytucje płatnicze)
  • Przedsiębiorstwa prawa publicznego

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte