Specjalizacje

 • Doradztwo podatkowe dla przedsiebiorstw z branży ubezpieczeniowej i dla przedsiebiorstw średniej wielkości
 • Doradztwo w zakresie podatku od ubezpieczeń
 • Prawo podatkowe dotyczące inwestycji  
 • Doradztwo dla start-upów i inwestorów w kwestiach finansowania i transakcji (w tym badanie gotowości inwestycyjnej i
 • należytej staranności)
 • Szkolenia Mediacje biznesowe i zarządzanie konfliktami dla start-upów

Przebieg kariery zawodowej

1997-2000Wyższa szkoła Nauk Stosowanych/Finanse Kraju Związkowego
w Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW), Nordkirchen
2000-2011Starszy Menedżer w dziale usług finansowych w spółce biegłych rewidentów „pwc Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Düsseldorf/Köln
2004Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2012-2015Partner w dziale usług finansowych w spółce biegłych rewidentów „KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG, Köln
Od 2015Mediator gospodarczy
2015-2019Dyrektor zarządzający w kancelarii prawno- podatkowej “TRENZ Steuerberatung GmbH“
2019-2022Partner w dziale usług finansowych w spółce biegłych rewidentów „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG“
Od 2023Partner w kancelarii Dr Ganteführer, Marquardt i Partner / Düsseldorf

Obsługiwane branże

 • Branża ubezpieczeniowa (ubezpieczenia od szkód i ubezpieczenia wypadkowe, ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne, środki zabezpieczające związane z wydatkami na ubezpieczenie, pośrednicy ubezpieczeniowi)
 • Doradztwo dla Start- upów (w tym MedTech, LealTech, InsurTech, EdTech, AI)
 • Kapitał podwyższonego ryzyka- Średnie przedsiębiorstwa z różnych sektorów

Publikacje

 • Fehrenbacher/Schnitger, Komentarz do Ustawy o podatku od osób prawnych, SpringerGabler, 2-gie wydanie dotyczące § 21a, s.2008-2017
 • Janßen (Hrsg): Podręcznik praktyków MaGo, FCH Systemy Tax CMS w zakresie zakładów ubezpieczeniowych, s. 204-220 – Freiberger/Bruckner, Corporate Sustainability
 • Kompas dla raportowania zrównoważonego rozwoju, SchäfferPoeschel, Rozporządzenie w sprawie ujawniania, s. 247-261
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte