Specjalizacje

 • Prawo informatyczne
 • Prawo o ochronie danych osobowych
 • Cyfryzacja / Przemysł 4.0
 • Outsourcing a chmura obliczeniowa
 • Opracowywanie zwinnych (agile) koncepcji projektów i umów
 • Umowy licencyjne, przeniesienia i konserwacji oprogramowania

Przebieg kariery zawodowej

1988-1994 Uniwersytety w Kolonii i Lozannie
1994-1997Staż prawny w okręgu Wyższego Sądu Krajowego w Kolonii
2000Doktorat na Uniwersytecie w Kolonii
1997-2006Radca prawny w ogólnokrajowej firmie prawniczej w Bonn
2006-2018Radca prawny w kancelarii Rödl & Partner w Norymberdze
2018-2020Radca prawny w kancelarii Ebner Stolz w Kolonii od czerwca
od Juni 2020Radca prawny w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

 • Chemia
 • Sektor energetyczny
 • Przemysł motoryzacyjny
 • Ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • Budowa maszyn i instalacji
 • Sektor publiczny

Publikacje (wybór)

 • Datenschutzkonforme Ausgestaltung von KI – Grundlagen und Hinweise zur Umsetzung in der Praxis [Projektowanie sztucznej inteligencji w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych – zasady i wskazówki praktyczne], ITRB 2019, 262-267
 • Die DSGVO als wesentlicher Bestandteil von Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung bei IT-Projekten [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych jako zasadnicza część opisu usług i projektu umowy w projektach IT], w: Fischer/Hoppen/Wimmers, DGRI Handbuch 2018, s. 60
 • Auftragsverarbeitung Vertragsmuster [Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych] 7.2, w: Redeker, Handbuch der IT-Verträge, wydanie 41, 06.2020
 • E-Commerce und Fernabsatzrecht [Prawo o handlu elektronicznym i sprzedaży na odległość], § 26, w: Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, wydanie 3, 2019
 • Informationspflichten [Obowiązki informacyjne], część III, w: Forgo/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, wydanie 3, 2019
 • Kundendatenschutz, Adresshandel und Direktmarketing [Ochrona danych osobowych klientów, handel adresami i marketing bezpośredni], część XI, rozdział 1, w: Forgo/Helfrich/Schneider, Betrieblicher Datenschutz, wydanie 3, 2019
 • Application Service Providing/SaaS (Cloud), § 14,  opracowanie komentarzy wraz ze współautorką Iris Argyriadou, w: Intveen/Gennen/Karger, Handbuch des Softwarerechts, wydanie 1, 2018
 • Auftragsverarbeitung, Joint Controllership und kleines Konzernprivileg [Przetwarzanie danych osobowych, współadministrowanie danymi i przywilej dla małych grup], ITRB 2017, 282-285
 • Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Gesundheits-Apps [Dopuszczalność korzystania z aplikacji do monitorowania stanu zdrowia z punktu widzenia prawa o ochronie danych osobowych], ITRB 2015, 114-120
 • Die neue Orientierungshilfe Cloud Computing [Nowy przewodnik po cloud computing], wersja 2.0, ITRB 2015, 169-172

Członkostwo

 • Davit – członek komitetu wykonawczego grupy roboczej ds. prawa informatycznego w Niemieckiej Izbie Adwokackiej
 • DAV – członek komisji ds. prawa informatycznego Niemieckiej Izby Adwokackiej
 • ITRB – współredaktor periodyku IT-Rechtsberater, wydawnictwo Otto Schmidt
 • DGRI – członek Niemieckiego Towarzystwa Prawa i Technologii Informatycznych
 • Członek rady doradczej it-sa (targi bezpieczeństwa systemów IT w Norymberdze)

Nauczanie

 • Wykładowca na kierunku „prawo informatyczne” na DeutscheAnwaltAkademie
 • od 2006 wykładowca prawa informatycznego na BeckAkademie
 • Regularne odczyty na targach it-sa w Norymberdze od 2009

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte