Specjalizacje

  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa handlowego, bilansów podatkowych i deklaracji podatkowych spółek
  • Doradztwo w zakresie struktury podatkowej
  • Wsparcie w kwestiach podatkowych w sprawach z obszaru prawa upadłościowego
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych
  • Doradztwo strukturalne w zakresie podatku od spadków i darowizn
  • Wsparcie klientów podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy zewnętrzne, prowadzenie pozasądowych i sądowych postępowań odwoławczych

Przebieg kariery zawodowej

2001-2004 Praktyka zawodowa na stanowisku pomocnika podatkowego
2004-2009Studia w dziedzinie zarządzania na Westfälische Wilhelms-Universität w Münsterze
2009-2013Asystent ds. podatkowych w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt und Partner
2013Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
od 2013Doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

  • Średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
  • Inwestorzy prywatni
  • Fundacje pożytku publicznego i fundacje rodzinne
  • Lekarze / opieka zdrowotna

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte