• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Specjalizacje

 • Wykonywanie testamentów i podział majątku
 • Doradztwo w zakresie prawa spadkowego, prowadzenie postępowania spadkowego
 • Opracowywanie koncepcji sukcesji aktywów, z wykorzystaniem możliwości zakładania fundacji
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo upadłościowe
 • Prywatne prawo budowlane

Przebieg kariery zawodowej

1991-1996 Uniwersytety w Bonn i Fryburgu Bryzgowijskim
1996-1998Staż w kancelarii prawnej w Bonn, filia w Paryżu
1998-2000Radca prawny w kancelarii Prof. Dr. Hümmerich & Partner, Bonn
2000-2002Wewnętrzny radca prawny w FORIS AG, Bonn
od 2002Radca prawny w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Publikacje

 • Krótki artykuł: § 720a ZPO und die „Waffengleichheit” [§ 720a ZPO a zasada równości stron], NJW 2002, 2219
 • Esej: Auswirkungen des Verbundcharakters von Kreditvertrag und Restschuldversicherung in der Insolvenz des Darlehensnehmers [Skutki połączonego charakteru umowy kredytowej i ubezpieczenia pozostałej do spłaty części zadłużenia w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy], ZInsO 2011, 513, wraz z radcą prawnym Axlem Kleinschmidtem
 • Esej: Testamentarische Schiedsgerichtsklauseln und Pflichtteilsansprüche [Testamentowe klauzule arbitrażowe i roszczenia z tytułu zachowku], ZEV 2017, 308
 • Glosa do postanowienia Wyższego Sądu Krajowego w Monachium z dnia 25.10.2017, 18 U 1202/17, ZEV 2018, 98

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte