• polski
    • niemiecki
    • angielski
    • francuski

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas korzystania ze strony internetowej kancelarii prawnej Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB (w skrócie: kancelaria prawna Ganteführer) i w jakich celach.

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i inspektor ochrony danych osobowych

Odpowiedzialność za zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika spoczywa na:

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Biegli rewidenci – doradcy podatkowi – radcy prawni
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 0
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: info@gamapa.de

Partnerzy zarządzający (każdy uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki): Kersten M. Winter, Bernd Rühland, Roland Moskat, Claudia Stork, Norbert Pull, Thomas Kozik, Michael Baum, Axel Kleinschmidt, dr Jörg Wacker, dr Lutz Starek, dr Jochen Kissling, Dirk am Brunnen

Inspektorem ochrony danych osobowych w kancelarii prawnej Ganteführer jest

dr Imke Aulbert, radca prawny
Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 125
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: aulbert@gamapa.de

2. Przetwarzane dane i cele przetwarzania

Po wejściu na stronę internetową kancelarii prawnej Ganteführer, automatycznie zapisywane są różne dane dotyczące urządzenia dostępowego. Należą do nich: rodzaj używanej przeglądarki, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na stronę kancelarii prawnej Ganteführer, odwiedzone podstrony strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer, data i godzina dostępu, zanonimizowany adres IP użytkownika, nazwa dostawcy usług internetowych oraz wszelkie inne dane tego typu.

Poza wyżej wymienionymi danymi dostępowymi, w momencie wejścia na stronę internetową kancelarii prawnej Ganteführer nie są gromadzone ani przechowywane żadne inne dane użytkownika.

Kancelaria prawna Ganteführer wykorzystuje dane dostępowe w celu udostępnienia strony internetowej, wykrywania i usuwania ewentualnych problemów technicznych oraz zapobiegania i, w razie potrzeby, ścigania nadużyć związanych z korzystaniem z oferty kancelarii prawnej Ganteführer.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (w skrócie: RODO). Uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

3. Filmy YouTube

Strona zawiera filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na serwerach dostawcy YouTube i dzięki osadzeniu na stronie mogą być odtwarzane bezpośrednio z jej poziomu. Filmy są osadzone na stronie w rozszerzonym trybie prywatności YouTube. Podczas odtwarzania filmów, na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie YouTube i DoubleClick, które mogą przesyłać dane do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako operatora YouTube.

Podczas odtwarzania filmów przechowywanych w serwisie YouTube, do Google Inc. jako operatora YouTube i sieci DoubleClick przekazywane są obecnie przynajmniej następujące informacje: adres IP i plik cookie, adres strony, na którą użytkownik przeszedł z danej strony, data i godzina dostępu, identyfikacja przeglądarki.

Przekazanie tych danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto użytkownika Google, na którym jest zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany, Google może powiązać te dane bezpośrednio z jego kontem użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by dane te były powiązane z jego kontem, musi wylogować się z niego przed kliknięciem w przycisk odtwarzania filmu.

YouTube i Google Inc. przechowują te dane jako profile użytkowników i wykorzystują je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swoich stron internetowych pod kątem potrzeb użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia spersonalizowanej reklamy i informowania innych podmiotów o zachowaniu użytkownika na naszej stronie. Użytkownicy mają prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili; w celu skorzystania z tego prawa, należy zwrócić się do Google jako operatora serwisu YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google dostępne są pod adresemhttps://policies.google.com/privacy (Privacy Policy), https://adssettings.google.com/authenticated (Opt Out) oraz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active (Privacy Shield)

4. Przekazywanie danych stronom trzecim

Bez wyraźnej zgody użytkownika kancelaria prawna Ganteführer przekaże zgromadzone dane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy będzie do tego zobowiązana na mocy prawa lub nakazu urzędowego bądź sądowego.

5. Miejsce przechowywania danych

Dane są przetwarzane wyłącznie w centrach komputerowych podlegających RODO.

6. Okres przechowywania danych

Zgromadzone dane są usuwane, gdy ich znajomość nie jest już wymagana do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

7. Prawa użytkowników

Użytkownikom strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer oraz wszystkim innym osobom, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię, przysługuje prawo do informacji o zakresie danych osobowych przechowywanych przez kancelarię prawną Ganteführer oraz, jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia.

W celu skorzystania z tych praw oraz w przypadku pytań i skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych, użytkownicy strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer oraz wszystkie inne osoby, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię Ganteführer, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych kancelarii prawnej Ganteführer, radcą prawnym dr Imke Aulbert (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. powyżej). Skargi dotyczące wykorzystania danych przez kancelarię prawną Ganteführer mogą być również wnoszone do właściwego organu nadzoru przez użytkowników i wszelkie inne osoby, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię prawną Ganteführer.

Stan na: maj 2018

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez kancelarię prawną Ganteführer

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte