Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jakie dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas korzystania ze strony internetowej kancelarii prawnej Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB (w skrócie: kancelaria prawna Ganteführer) i w jakich celach.

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i inspektor ochrony danych osobowych

Odpowiedzialność za zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika spoczywa na:

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Biegli rewidenci – doradcy podatkowi – radcy prawni
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 0
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: info@gamapa.de

Partnerzy zarządzający (każdy uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki): Kersten M. Winter, Bernd Rühland, Roland Moskat, Claudia Stork, Norbert Pull, Thomas Kozik, Michael Baum, Axel Kleinschmidt, dr Jörg Wacker, dr Lutz Starek, dr Jochen Kissling, Dirk am Brunnen

Inspektorem ochrony danych osobowych w kancelarii prawnej Ganteführer jest

dr Imke Aulbert, radca prawny
Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 125
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: aulbert@gamapa.de

2. Przetwarzane dane i cele przetwarzania

Po wejściu na stronę internetową kancelarii prawnej Ganteführer, automatycznie zapisywane są różne dane dotyczące urządzenia dostępowego. Należą do nich: rodzaj używanej przeglądarki, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na stronę kancelarii prawnej Ganteführer, odwiedzone podstrony strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer, data i godzina dostępu, zanonimizowany adres IP użytkownika, nazwa dostawcy usług internetowych oraz wszelkie inne dane tego typu.

Poza wyżej wymienionymi danymi dostępowymi, w momencie wejścia na stronę internetową kancelarii prawnej Ganteführer nie są gromadzone ani przechowywane żadne inne dane użytkownika.

Kancelaria prawna Ganteführer wykorzystuje dane dostępowe w celu udostępnienia strony internetowej, wykrywania i usuwania ewentualnych problemów technicznych oraz zapobiegania i, w razie potrzeby, ścigania nadużyć związanych z korzystaniem z oferty kancelarii prawnej Ganteführer.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (w skrócie: RODO). Uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

3. Filmy YouTube

Strona zawiera filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na serwerach dostawcy YouTube i dzięki osadzeniu na stronie mogą być odtwarzane bezpośrednio z jej poziomu. Filmy są osadzone na stronie w rozszerzonym trybie prywatności YouTube. Podczas odtwarzania filmów, na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie YouTube i DoubleClick, które mogą przesyłać dane do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako operatora YouTube.

Podczas odtwarzania filmów przechowywanych w serwisie YouTube, do Google Inc. jako operatora YouTube i sieci DoubleClick przekazywane są obecnie przynajmniej następujące informacje: adres IP i plik cookie, adres strony, na którą użytkownik przeszedł z danej strony, data i godzina dostępu, identyfikacja przeglądarki.

Przekazanie tych danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto użytkownika Google, na którym jest zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeżeli użytkownik jest zalogowany, Google może powiązać te dane bezpośrednio z jego kontem użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by dane te były powiązane z jego kontem, musi wylogować się z niego przed kliknięciem w przycisk odtwarzania filmu.

YouTube i Google Inc. przechowują te dane jako profile użytkowników i wykorzystują je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swoich stron internetowych pod kątem potrzeb użytkowników. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia spersonalizowanej reklamy i informowania innych podmiotów o zachowaniu użytkownika na naszej stronie. Użytkownicy mają prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili; w celu skorzystania z tego prawa, należy zwrócić się do Google jako operatora serwisu YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google dostępne są pod adresemhttps://policies.google.com/privacy (Privacy Policy), https://adssettings.google.com/authenticated (Opt Out) oraz https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active (Privacy Shield)

4. Google Analytics

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, na tej stronie internetowej używana jest usługa analizy internetowej Google Analytics udostępniana przez Google LLC. Odpowiedzialnym dostawcą usług w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania
Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystamy z funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowanie IP): Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Umowy o Europejski Obszar Gospodarczy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas Twojej wizyty na stronie zapisywane są następujące dane:

  • odwiedzone strony, Twoja „ścieżka kliknięcia”
  • Osiągnięcie „celów witryny” (konwersje, np. rejestracje do newslettera, pobrania, zakupy)
  • Twoje zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, długość pobytu, współczynniki odrzuceń)
  • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
  • Twój adres IP (w formie skróconej)
  • informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
  • Twój dostawca internetu adres URL strony odsyłającej (przez którą stronę / przez jaki materiał reklamowy trafiłeś na tę stronę)

Cele przetwarzania
W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny (pod pseudonimem) korzystania z witryny oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

odbiorca
Odbiorcą danych jest

  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

jako przetwórca. W tym celu zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz, w stosownych przypadkach, władze USA, mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie do krajów trzecich
Nie można wykluczyć przesyłania danych do USA.

Okres przechowywania
Przesłane przez nas dane i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu.

Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając
a. Nie wyrażaj zgody na ustawienie plików cookie lub
b. Pobierz i zainstaluj dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics TUTAJ.

Możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz przeglądarkę tak, aby wszystkie pliki cookie były odrzucane, funkcjonalność tej i innych witryn może być ograniczona.

Podstawa prawna i możliwość odwołania
Do przetwarzania danych wymagana jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór. zmień wybór

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ oraz https://policies.google.com/? hl=pl.

5. Przekazywanie danych stronom trzecim

Bez wyraźnej zgody użytkownika kancelaria prawna Ganteführer przekaże zgromadzone dane podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy będzie do tego zobowiązana na mocy prawa lub nakazu urzędowego bądź sądowego.

6. Miejsce przechowywania danych

Dane są przetwarzane wyłącznie w centrach komputerowych podlegających RODO.

7. Okres przechowywania danych

Zgromadzone dane są usuwane, gdy ich znajomość nie jest już wymagana do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

8. Prawa użytkowników

Użytkownikom strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer oraz wszystkim innym osobom, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię, przysługuje prawo do informacji o zakresie danych osobowych przechowywanych przez kancelarię prawną Ganteführer oraz, jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia.

W celu skorzystania z tych praw oraz w przypadku pytań i skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych, użytkownicy strony internetowej kancelarii prawnej Ganteführer oraz wszystkie inne osoby, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię Ganteführer, mogą skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych kancelarii prawnej Ganteführer, radcą prawnym dr Imke Aulbert (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. powyżej). Skargi dotyczące wykorzystania danych przez kancelarię prawną Ganteführer mogą być również wnoszone do właściwego organu nadzoru przez użytkowników i wszelkie inne osoby, których może dotyczyć wykorzystanie danych przez kancelarię prawną Ganteführer.

Stan na: maj 2018

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez kancelarię prawną Ganteführer

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte