• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Specjalizacje

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów podatkowych i deklaracji podatkowych
 • Świadczenie usług doradczych na rzecz muzeów, artystów i galerii sztuki
 • Wsparcie klientów podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy zewnętrzne, prowadzenie pozasądowych i sądowych postępowań odwoławczych
 • Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn

Przebieg kariery zawodowej

1993-1998Studia w dziedzinie zarządzania w Ingolstadt
1998-2016Biegły rewident i doradca podatkowy z Mazars, Düsseldorfie i Paryżu
2002Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2004Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
od 2016Biegły rewident i doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner
od 2022Partner w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt und Partner

Obsługiwane branże

 • Dostawcy części dla motoryzacji
 • Transport i logistyka
 • Dostawcy usług internetowych
 • Nieruchomości
 • Usługi

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte