Specjalizacje

  • Interdyscyplinarne doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, podatek od osób prawnych
  • Międzynarodowe prawo podatkowe
  • Organizacje pożytku publicznego

Przebieg kariery zawodowej

1992–1997Uniwersytet w Getyndze
1998–2005Mazars, Düsseldorf
2002Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2005–2008Wychowanie dzieci
2009– 2013Doradca podatkowy w Quadrilog Beratergruppe, Solingen
2013–2017Pobyt za granicą (Belgia) z rodziną
2017Uzyskanie „Certificat en fiscalité européenne et internationale”, École Supérieure des Sciences Fiscales (ESSF), Bruksela
od 2018Doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
  • Fundacje i organizacje pożytku publicznego
  • Inwestorzy prywatni

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte