Kolejną ważną i interdyscyplinarną dziedziną naszych usług jest sukcesja działalności gospodarczej. Zagadnienie to ma – lub będzie miało w przyszłości – znaczenie dla każdego właściciela firmy.

Celem jest opracowanie całościowego i pragmatycznego podejścia do kwestii organizacyjnych, finansowych, podatkowych i prawnych.

Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcom często zależy na uregulowaniu kwestii sukcesji, ale w obliczu złożoności powstających w związku z tym pytań i problemów rezygnują z tych planów.

Właściciele firm potrzebują interdyscyplinarnego doradcy, który pomoże im uporządkować poszczególne wątki tego wielowymiarowego tematu i będzie ich wspierać aż po złożenie podpisu na testamencie lub akcie przeniesienia własności.

W przypadku możliwej do przewidzenia kolejności dziedziczenia dochodzi często do przekazania dzieciom nieruchomości w drodze darowizny.

W tym zakresie podpowiadamy klientom, w jaki sposób darczyńca może zabezpieczyć się na podstawie przepisów prawa cywilnego przed nieprzewidywalnymi wydarzeniami w przyszłości (skłócenie z obdarowanym potomkiem, zmiana zdania co do sposobu rozporządzenia nieruchomością itp.), przy jednoczesnej optymalizacji podatku od darowizny i podatku dochodowego.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte