Kryzys jako szansa

Doradzamy firmom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Celem jest zapobieganie upadłości i wprowadzanie planów naprawczych. Wspieramy banki i innych wierzycieli w kwestiach dotyczących zapobiegania niewypłacalności ich dłużników. Jeśli nie ma realnych szans na reorganizację, szukamy rozwiązań ratunkowych i doradzamy w zakresie przeniesienia własności przedsiębiorstwa.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte