Od pasji do profesji

Szczególnym obszarem działalności kancelarii jest świadczenie usług doradczych na rzecz artystów i podmiotów prowadzących działalność związaną ze sztuką. Stało się tak dzięki pasji, jaką założyciel naszej firmy żywi dla sztuki. Ta nietypowa, wąska specjalizacja odróżnia nas na korzyść od innych podmiotów aktywnych na rynku usług doradczych.

Zaufało nam już wielu kolekcjonerów, znanych artystów i galerii, a także liczne muzea (np. kolekcja „Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen” w Düsseldorfie), stowarzyszenia wspierające muzea, fundacje (np. fundacja „Museum Kunstpalast” w Düsseldorfie), domy aukcyjne i ubezpieczyciele dzieł sztuki.

Obszar ten charakteryzuje się daleko idącą syntezą kwestii podatkowych i prawnych. Sztuka oferuje atrakcyjne możliwości optymalnego uregulowania dziedziczenia z punktu widzenia podatkowego oraz otwiera nieoczekiwane perspektywy dla zainteresowanych nią przedsiębiorców. Wraz z AXA Art Versicherung AG publikujemy broszurę „Schwerpunktthemen für den Kunstsammler” („Najważniejsze zagadnienia dla kolekcjonerów sztuki”). W celu otrzymania publikacji prosimy o kontakt telefoniczny.

Spektrum usług doradczych w dziedzinie sztuki:

  • Optymalizacja procesu nabywania dzieł sztuki pod względem podatkowym
  • Unikanie opłacania podatku od spadku i darowizny w przypadku dzieł sztuki
  • Sporządzanie umów nabycia i sprzedaży, najmu i użyczenia dzieł sztuki
  • Sporządzanie umów z muzeami, np. umów użyczenia, umów z kuratorami wystaw, autorami i fotografami, porozumień o współpracy między muzeami
  • Kwestie dotyczące dochodzenia praw autorskich
  • Ochrona dóbr kultury
  • Kwestie dotyczące fałszowania dzieł sztuki, reprezentowanie muzeów, podmiotów prowadzących obrót dziełami sztuki, galerii, nabywców i rzeczoznawców – zarówno w sądach, jak i poza nimi
  • Ubezpieczanie dzieł sztuki
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte