• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Specjalizacje

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów podatkowych i deklaracji podatkowych
 • Świadczenie usług doradczych na rzecz muzeów, artystów i galerii sztuki
 • Wsparcie klientów podczas kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy zewnętrzne, prowadzenie pozasądowych i sądowych postępowań odwoławczych
 • Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn

Przebieg kariery zawodowej

2007-2013Uniwersytety we Fryburgu, Groningen, Bazylei
2013-2017Asystent ds. podatkowych w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner
2017Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego 
od 2017Doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa z różnych branż
 • Firmy artystyczne
 • Galerie sztuki
 • Inwestorzy prywatni
 • Fundacje i organizacje pożytku publicznego

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte