Specjalizacje

  • Badanie i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (niemiecki kodeks handlowy (HGB) / MSSF)
  • Wycena przedsiębiorstwa
  • Przeprowadzanie badań due diligence w dziedzinie finansów
  • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania

Przebieg kariery zawodowej

2004-2010Studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Kolonii
2015Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2018Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
2010-2018Biegły rewident w dziale Assurance w firmie audytorskej Ernst & Young GmbH, Kolonia
od 2019Biegły rewident, doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

  • Produkcja przemysłowa
  • Sektor usług
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa
  • Technologia
  • Motoryzacja

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte