• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Specjalizacje

 • Badanie i sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (niemiecki kodeks handlowy (HGB) / MSSF)
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Przeprowadzanie badań due diligence w dziedzinie finansów
 • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania

Przebieg kariery zawodowej

2004-2010Studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie w Kolonii
2015Uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego
2018Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
2010-2018Biegły rewident w dziale Assurance w firmie audytorskej Ernst & Young GmbH, Kolonia
od 2019Biegły rewident, doradca podatkowy w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner

Obsługiwane branże

 • Produkcja przemysłowa
 • Sektor usług
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Technologia
 • Motoryzacja

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte