Specjalizacje

  • Badanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (k.h. / MSSF)
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (k.h. / MSSF)
  • Przygotowanie i badanie międzynarodowych pakietów konsolidacyjnych

Przebieg kariery zawodowej

2009-2012r. Studia dualne na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (tytuł licencjat). Jednoczesna nauka i praca zawodowa o profilu handlowym w firmie Hänsch Group w Herzlake
2012-2016r. Asystentka ds. kontroli podatkowych w Spółce Biegłych Rewidentów Gehring & Kollegen GmbH w Lingen (Ems)w Osnabrück
2016-2022r. Asystentka kierownika w Spółce Biegłych Rewidentów KPMG AG w Düsseldorf w dziale audytu – Biznes międzynarodowy oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem i procesami operacyjnymi
2022r. Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta
2022-2023r. Kierownik w Spółce Biegłych Rewidentów KPMG AG w Düsseldorf w dziale ds. audytu
od 2023r. Biegły rewident w kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner, oraz dyrektor zarządzający w Spółce Biegłych Rewidentów GaMa GmbH

Obsługiwane branże

  • Różne branże
  • Duże przedsiębiorstwa handlowe
  • Średnie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa wchodzące w skład koncernu
  • Przedsiębiorstwa z międzynarodową spółką dominującą

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte